parallax background

Parcul Natural Văcărești

Cele 183 de hectare de spațiu verde se află acum la dispoziția bucureștenilor, iar flora și fauna locului sunt protejate prin Hotărârere de Guvern. Încă o dovadă că proiectul a fost unul de succes este faptul ca aria este acum preluată în administrare de către Consiliul General al Primăriei Capitalei.

Suntem hotărâți să ne implicăm în continuare în viața parcului, luând parte constant la acțiuni educative, activitați de monitorizare a speciilor si habitatelor. Punem în aplicare măsuri de reconstrucție ecologică și programe de promovare si conștientizare, și facem parte din Consiliul Consultativ și din Consiliul Științific al Parcului Natural Văcărești.

Gândim pe termen lung și dorim să punem la dispoziția autoritatilor resursele noastre, cunoștiintele acumulate de-a lungul timpului, și să implicăm toți factorii interesați de aplicarea celor mai bune soluții verzi pentru binele parcului. Împreună cu specialiști din țară și de peste hotare, vom lucra pentru a ne asigura ca Parcul Natural Văcăresti va avea parte de măsuri moderne pentru un management durabil, adaptat nevoilor biodiversității și bunăstarii comunității.

În același timp, este necesar să avem în vedere rețeaua verde-albastra din jurul ariei, mici refugii pentru biodiversitate și culoare de dispersie a indivizilor sau de pătrundere a speciilor noi. Desigur, este nevoie și de o armonizare cu planurile de dezvoltare ale orașului.

Deja lucrăm pentru sănătatea malurilor Dâmboviței din proximitatea parcului, și creăm și întreținem pajișiti pentru polenizatori. Pe viitor, ne dorim și o mai bună conectare cu parcurile din jur, coridoare ecologice și măsuri de reducere a noxelor și zgomotului.